Disclaimer

Disclaimer


De getoonde informatie op deze website wordt door FABB met uiterste precisie samengesteld. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de publicaties onvolledig of onjuist zijn. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
FABB accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Ook kan er geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het gebruik van informatie of schade, direct of indirect ontstaan.
FABB is voor sommige informatie afhankelijk van andere informatiebronnen. Er zal geen aansprakelijkheid zijn voor de juistheid hiervan en er is geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten.
FABB stelt alles in werking om deze website optimaal te laten functioneren, er wordt geen verantwoording gesteld aan disfunctioneren.